fbpx
  1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); adresi ve diğer bilgileri aşağıda belirtilen (“Hasta”) ile adresi ve diğer bilgileri aşağıda belirtilen hizmet veren (“Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 

  1. HİZMET VERENE AİT BİLGİLER

 

Ünvanı                                             : Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Adresi                                               : Meclis, Atatürk Cd. No:105/A, 34785 Sancaktepe/İstanbul
Vergi Numarası                             : 6680656864
İletişim Adresi                               : 0216 648 22 80

 

  1. HİZMET ALANA AİT BİLGİLER

 

Adı ve Soyadı                                 :

Adresi                                               :

T.C. Kimlik Numarası                  :
İletişim Numarası                         :

 

  1. TANIMLAR

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

Hasta: Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri tarafından verilen randevulu muayene hizmetini ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,

 

Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri: Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde, ticari ve mesleki amaçlarla Hasta’ya ağız ve diş sağlığı tedavisi muayene hizmeti sunan ve Sözleşme’nin 1. maddesinde hizmet veren olarak bilgileri bulunan tüzel kişiyi,

 

Web Sitesi: Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’ne ait https://ozbudent.com/ adlı internet sitesini,

 

Randevulu Muayene Hizmet: Bir ücret karşılığında Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinde yapılması taahhüt edilen ve web sitesinden randevusu oluşturulan sağlık hizmetini,

 

Sözleşme: Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ile Hasta arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,

 

Taraflar: Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’ni ve Hasta’yı,

 

Bakanlık: Ticaret Bakanlığı ve Sağlk Bakanlığı’nı

 

Kanun: Tüketicinin KorunmasI Hakkında Kanun’u

 

Yönetmelik: Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni

 

İfade etmektedir.

 

 

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşme ile Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde bulunan Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri tarafından Hasta’ya verilecek olan muayene hizmeti için Hasta’nın web sitesi üzerinden elektronik ortamda online randevularını oluşturabilmesi ve randevusunu oluşturmuş olduğu muayene hizmetinin ödemesini de yine bu web sitesi üzerinden yapabilmesi amacına yönelik olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri de değerlendirilerek Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

  1. KULLANIM KOŞULLARI

Hasta, web sitesi uygulamasındaki “Kullanım Koşulları” adı altında yer alan bu sözleşmeyi, KVKK ve Gizlilik bölümünde yer alan metinleri okuduğunu ve kullanım koşulları, gizlilik maddeleri ve KVKK kapsamındaki bilgilendirme metni hakkında eksiksiz bilgiye sahip olduğunu işbu Sözleşme ile kabul ve beyan etmektedir.

  1. HİZMET DETAYLARI

 

İşbu Sözleşme konusu hizmete ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

HİZMET ADET FİYAT + KDV
MUAYENE 1 TL
SİTE HİZMET BEDELİ 1 TL
ÖDEME ŞEKLİ   TOPLAM TL

 

Söz konusu hizmet bedeli, satıcı adına, Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. alıcı’dan tahsil edilmektedir. Hasta, hizmetin bedelini Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’ne ödemekle, hizmet bedelini Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’ne ödemiş sayılacak ve bir daha ödeme yükümlülüğü altına girmeyecektir. Hasta’nın ilgili mevzuat kapsamında iade hakları saklıdır.

 

  1. HİZMETİN İFASI VE İFA ŞEKLİ

 

8.1. Randevulu Muayene Hizmeti, Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’nin …………………………. adresinde bulunan kliniğinde ve bildirilen tarihte ifa edilecektir. İfa anında Hasta’nın ifa yerinde bulunmaması halinde Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

 

8.2. Sözleşme konusu randevulu muayene hizmetinin ifası için işbu Sözleşme’nin Hasta tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin  sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri Sözleşme’ye konu hizmeti ifa etme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

  1. SATIŞ VE HİZMETE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

 

9.1. Hasta, Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’nin isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu randevulu muayene hizmetinin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere randevulu muayene hizmeti ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Web sitesi uygulamasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Hizmet bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve Hasta, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

9.2. Hasta, randevulu muayene hizmetine ilişkin satın alma işlemlerini web sitesi üzerinden kendisi yapacak olup satın alacağı muayene hizmetini hangi Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’nde, hangi gün ve saatte olacağına kendisi karar vereceğinden bu konuda yapacağı hatalı seçimlerden ve işlemlerden Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’ni sorumlu tutamayacaktır.

 

9.3. Hasta tarafından alınacak randevulu muayene hizmeti, web sitesi üzerinden banka kartı, kredi kartı, sanal pos altyapısı ile çalışan ödeme sistemleri veya Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin belirlediği ödeme şekilleri ile satın alınabilir. Hasta, web sitesi üzerinden randevulu muayene hizmeti satın alması halinde kendisine ödeme yapmak üzere, tercih etmesi için ödeme seçenekleri sunulacaktır. Hasta, bu ödeme seçeneklerinden kendisine uygun olanı tercih ederek ödeme işlemini tamamlayacaktır.

 

9.4. Hasta tarafından satın alınan randevulu muayene hizmeti fiyatlarına tüm vergi ve harçlar dahil olup; randevusu oluşturulan muayene hizmetinin web sitesi uygulamasından satılmasına ilişkin hizmet bedeli de bu ücrete dahildir. Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri, web sitesi üzerinden alınan randevulu muayene hizmetine ilişkin hizmet bedelinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Web sitesi  uygulamasından yapılan işlem nedeniyle alınan hizmet bedelinde yapılacak değişiklikleri Hasta, şimdiden kabul ve beyan eder.

 

9.5. Hasta, muayene hizmeti için oluşturduğu randevu saatinden 15 dk öncesinden hizmeti alacağı Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde hazır bulunmayı kabul ve beyan eder.

 

9.6. Gününde ve saatinde kullanılmayan randevular geçersiz olup, hizmet bedeli iadesi ve/veya değişikliği yapılması mümkün değildir.

 

9.7. Hasta, web sitesi  üzerinden satın aldığı muayene hizmetinin randevusu için Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’ne başvurduğu sırada üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resimli resmi kimlik belgesini banko görevlisine sunmak zorundadır. Aksi durumda Hasta, satın aldığı randevulu muayene hizmetinin verilmeyeceğini, bu durumda hiçbir şekilde iptal ve ücret iadesi talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

9.8. Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’nin tüm ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak web sitesinde ortaya çıkabilecek olası hata, kusur ve ihmallerden, veya bilgi eksikliğinden ve gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zararlarda sorumlu tutulamaz. Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’nin tüm ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, Hasta’nın ve 3. şahısların tazminat, ceza ve sair ve her ne nam altında olursa olsun talep edecekleri alacak taleplerinden dolayı sorumluluk kabul etmezler.

 

9.9. Hasta, randevusuna ilişkin satış belgesini ekran görüntüsünü ilgili Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikliğe başvurduğu sırada banko görevlilerine ibraz etmek zorundadır. İşbu sözleşme ile satın alınan randevulu muayene hizmetinden sadece Hasta’nın kendisi yararlanabilir. Hasta hiçbir şekilde işbu sözleşme ile elde etmiş olduğu hakları 3. kişilere devredemez.

 

9.10. Hasta, Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’nin uygun gördüğü ve/veya teknik aksaklıklar olması veya herhangi bir sebeple hizmet verememesi halinde web sitesi uygulaması üzerinden muayene hizmeti satışını ve buna ilişkin oluşturulan randevuyu kabul etmeme, sözleşme ilişkisi kurulmuş ise sözleşmeyi feshetme ya da randevu gün ve saatleri ile tedavi hizmetinin verileceği yine Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti bünyesinde olan başka adresteki Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne yönlendirme yapma hakkının saklı olduğunu kabul ve beyan etmiştir.

 

9.11. Sözleşme konusu randevulu muayene hizmetine dair edimin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’nin bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Hasta’nın web sitesi uygulamasından ibraz etmiş olduğu telefon numarasına SMS olarak bildirdikten sonra tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade etmesi zorunludur. Hasta’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti bünyesinde Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Hasta hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Hasta’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Hasta, olası gecikmeler için Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti hiçbir Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’ni sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.12. Hasta ile ödeme esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ödemede kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti  bünyesinde Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, ödemede kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Hasta’dan talep edebilir. Hasta’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede randevu günü gelmiş olması halinde, söz konusu randevu ileri bir tarihe ertelenecek olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri, sözleşmeyi fesih ile randevuyu iptal edebilecektir.

 

9.13. Web sitesi üzerinden satın alınmış olan randevulu muayene hizmetinin iptal veya değişimi işbu Sözleşmede belirlenen şartlar doğrultusunda Hasta tarafından web sitesi üzerinden yapılabilir.

 

9.14. Fatura, muayene hizmetinin verilmesinin ardından Hasta’nın kullanıcı bilgilerinde yer alan mail adresine iletilecektir. Hasta’nın talebi halinde fatura kendisine de teslim edilebilir.

 

  1. CAYMA HAKKI

 

10.1. Hasta, randevusuna 48 saat kalana kadar sözleşmeden cayma veya 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere randevusunu ileri bir tarihe erteleme hakkını kullanabilir. Randevusuna 48 saat veya daha az bir süre kalmış olması halinde cayma talebi kabul edilmez. Randevu erteleme hakkı Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri tarafından kabul edilmesi şartıyla kullanılabilir. Randevunun ilk sefer ertelenmesinden sonra 2. ve 3. randevularda cayma hakkı bir daha kullanılamaz.

 

10.2. Hastanın cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması gerekmektedir. Belirlenen randevu saatinin geçmesi ile birlikte muayene hizmeti alınmış olsun veya olmasın Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Randevu saatinde muayene hizmeti hakkının kullanılmaması nedeniyle Hasta, cayma süresinin devam ettiği iddiası ile bu hakkı veya bedelini talep etme hakkını kaybedeceğini bildiğini kabul ve beyan etmiştir.

 

10.3. Hasta’nın cayma hakkını süresi içerisinde ve usulüne uygun kullanması halinde Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu randevulu muayene hizmetine ilişkin bedeli Hasta’ya iade edecektir. Hasta herhangi bir gerekçe göstermeksizin satın olmuş olduğu muayene hizmetine ilişkin randevusunun saatine en az 48 saat kalıncaya kadar randevu gün ve saatinin değişiklik talebini ilgili Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’ne yazılı olarak bildirmesi halinde Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’nin uygun göreceği ileri bir tarihe randevusu ertelenerek yeni randevusu oluşturulacaktır. Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’nin 10.2. maddesindeki hakları saklıdır. Bu değişiklikten dolayı Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ilave bir ücret talep etmeyecektir. Randevunun ileri bir tarihe ertelenmiş olması sözleşmenin yeniden kurulduğu, dolayısıyla Hasta’nın sözleşmeden cayma hakkına ilişkin sürelerinin yeniden başlayacağı anlamına gelmemektedir.

 

10.4. Cayma hakkının kullanılması ile birlikte işbu sözleşmede belirlenen usuller gereğince sözleşmenin kurulması esnasında randevulu muayene hizmetinin bedeli dışında Hasta’dan alınan komisyon, web uygulaması hizmet bedeli, pos gideri vb. hizmet dışı masraflar toplam ödenen ücretten düşüldükten sonra sadece muayene hizmetinin bedeli Hasta’ya iade edilir.

 

11.DİĞER HÜKÜMLER

 

11.1. Randevulu muayene hizmetine ilişkin bilgiler Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti  bünyesinde Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri tarafından kayıt altında tutulacak ve herhangi bir uyuşmazlık halinde yapılan satışa ilişkin kayıtlar ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacaktır.

 

11.2. Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti sahibi olduğu web sitesi uygulamasında oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

 

11.3. Hasta, siteyi kullanımı sırasında işbu Sözleşme ve Kullanım Koşulları ile sitede yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yapılan açıklamalara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini aksi halde bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.İHTİLAF HALLİ

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde Hasta’ya randevulu muayene hizmetinin verileceği veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya İstanbul Anadolu Tüketici mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13.BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

 

13.1. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yazılı olarak yapılacaktır. Sözleşmeden cayma ve ödenen ücretin iadesine ilişkin başvuru dilekçesi sözleşmenin ekinde sunulmuştur. Taraflar yukarıda yazılı adreslerini yasal tebliğ adresleri olarak kabul etmektedir. Taraflar adres değişikliklerini birbirlerine bildirmediği sürece bu adreslere yapılacak başvurular yasal olarak kabul edilmiş sayılacaktır.

 

13.2. Hasta, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Özbu Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti  bünyesinde Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

14.YÜRÜRLÜK

 

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Hasta tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

Hemen Ara
WhatsApp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?