fbpx

CAYMA, İPTAL VE  İADE KOŞULLARI

 

GENEL

 

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda başvuru / online randevu talebi yaptığınız takdirde, size sunulan mesafeli satış sözleşmesini, aydınlatılmış onam ve rıza formlarındaki bilgilendirmeleri ve KVKK ve Gizlilik bölümünde yer alan metinleri okuduğunuzu, kullanım koşulları, gizlilik maddeleri ve KVKK kapsamındaki bilgilendirme metni hakkında eksiksiz bilgiye sahip olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

 

 1. Hasta, satın aldığı hizmetin satış ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 

 1. Hizmete ilişkin tüm ücretler ve ek ücretler sağlık hizmeti talebinde bulunan hasta tarafından ödenecektir.

 

 1. Satın alınan her bir hizmet, makul bekleme süresini aşmamak kaydı ile hastanın belirttiği iletişim bilgileri ve planlanan randevu şekli üzerinden sunulur. Bu süre içinde hizmet imkansız hale gelirse veya hasta randevuya iştirak etmez ise her iki taraf da sözleşmeyi sona erdirebilir.

 

 1. Satın alınan hizmetin sunulmasının imkansızlaşması durumunda, Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’nin bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Hasta’nın web sitesi uygulamasından ibraz etmiş olduğu telefon numarasına SMS olarak bildirdikten sonra tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade eder.

 

SATIN ALINAN HİZMETİN ÖDEMESİNİN YAPILMAMASI DURUMU

 

 1. Satın alınan hizmetin bedeli ödenmez veya eksik ödenirse yahut banka üzerinden ödemenin iptal edilmesi durumunda Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri, hizmeti ifa etmekten kaçınabilir veya sözleşmeyi feshedebilir.

 

HASTANIN HİZMETİ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

 1. Hasta, sözleşme konusu hizmetin sunumundan önce gerekli ikaz ve uyarıları ve uygun talimatları kontrol edecek; tüm konularda kendisinin bilgilendirildiğini ve aydınlatılmış onamlar hakkında kendisine gerekli bilgilerin verildiğini ve tüm bunları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini belirterek hizmetin sunumunu talep ve kabul edecektir. Hasta, hizmeti özenle ve gerekli dikkati göstererek almak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa hizmet kullanılmamalıdır.

 

CAYMA HAKKI VE İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

 1. Hasta, randevusuna 48 saat kalana kadar sözleşmeden cayma veya 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere randevusunu ileri bir tarihe erteleme hakkını kullanabilir. Randevusuna 48 saat veya daha az bir süre kalmış olması halinde cayma talebi kabul edilmez. Randevu erteleme hakkı Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri tarafından kabul edilmesi şartıyla kullanılabilir. Randevunun ilk sefer ertelenmesinden sonra 2. ve 3. randevularda cayma hakkı bir daha kullanılamaz.

 

 1. Hastanın cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması gerekmektedir. Belirlenen randevu saatinin geçmesi ile birlikte muayene hizmeti alınmış olsun veya olmasın Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Randevu saatinde muayene hizmeti hakkının kullanılmaması nedeniyle Hasta, cayma süresinin devam ettiği iddiası ile bu hakkı veya bedelini talep etme hakkını kaybedeceğini bildiğini kabul ve beyan etmiştir.

 

 1. Hasta’nın cayma hakkını süresi içerisinde ve usulüne uygun kullanması halinde Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu randevulu muayene hizmetine ilişkin bedeli Hasta’ya iade edecektir. Hasta herhangi bir gerekçe göstermeksizin satın olmuş olduğu muayene hizmetine ilişkin randevusunun saatine en az 48 saat kalıncaya kadar randevu gün ve saatinin değişiklik talebini ilgili Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’ne yazılı olarak bildirmesi halinde Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri’nin uygun göreceği ileri bir tarihe randevusu ertelenerek yeni randevusu oluşturulacaktır. Bu değişiklikten dolayı Özbudent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ilave bir ücret talep etmeyecektir. Randevunun ileri bir tarihe ertelenmiş olması sözleşmenin yeniden kurulduğu, dolayısıyla Hasta’nın sözleşmeden cayma hakkına ilişkin sürelerinin yeniden başlayacağı anlamına gelmemektedir.

 

 1. Cayma hakkının kullanılması ile birlikte işbu sözleşmede belirlenen usuller gereğince sözleşmenin kurulması esnasında randevulu muayene hizmetinin bedeli dışında Hasta’dan alınan komisyon, web uygulaması hizmet bedeli, pos gideri vb. hizmet dışı masraflar toplam ödenen ücretten düşüldükten sonra sadece muayene hizmetinin bedeli Hasta’ya iade edilir.

 

 

 

Hemen Ara
WhatsApp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?